Vēlos...

kļūt par sistēmanalītiķi

Iespējas:

1) Studēt profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi) un turpināt studijas attiecīgās studiju programmās Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rēzeknes Augstskolā vai Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskolā

2) Studēt akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi) un turpināt studijas attiecīgās studiju programmās Rīgas Tehniskajā Universitātē , Rēzeknes Augstskolā vai Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskolā

kļūt par programmatūras testētāju

Testētāja kvalifikāciju Liepājas Universitātē iegūt nevar, bet nepieciešamās prasmes var iegūt studējot:

1) profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi)

2) akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi)

kļūt par datortīklu administratoru

Datortīklu administratora kvalifikāciju Liepājas Universitātē iegūt nevar, bet tai nepieciešamās prasmes var iegūt studējot:

1) profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi)

2) akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi)

Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība. Šo profesiju var apgūt arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Rīgas Tehniskajā koledžā, Sociālās intergrācijas valsts aģentūrā, Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā

kļūt par datorsistēmu administratoru

Datorsistēmu administratora kvalifikāciju Liepājas Universitātē iegūt nevar, bet tai nepieciešamās prasmes var iegūt studējot:

1) profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi)

2) akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi)

kļūt par informācijas vadības speciālistu

Informācijas vadības speciālista kvalifikāciju Liepājas Universitātē iegūt nevar, bet tai nepieciešamās prasmes var iegūt studējot:

1) profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi)

2) akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi)

kļūt par informātikas skolotāju

Iespējas:

1) Studēt profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi) un tālāk studēt profesionālā maģistra studiju programmā "Vispārējās izglītības skolotājs" (2 gadi)

2) Studēt akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi) un tālāk studēt profesionālās maģistra studiju programmā "Vispārējās izglītības skolotājs" (2 gadi)

kļūt par datorsistēmu tehniķi

Datorsistēmu tehniķis ir profesija, ko apgūst videjās izglītības līmenī, līdz ar to, Liepājas Universitātē to apgūt nevar.

Informāciju iesakam meklēt Liepājas Valsts Tehnikumā, Saldus Profesionālajā Vidusskolā un citās vidējās profesionālās izglītības mācību iestādēs.

kļūt par programmēšanas inženieri

Iespējas:

1) Studēt profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi)

2) Studēt akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi) un turpināt studijas profesionālās maģistra studiju programmā "Informācija tehnoloģija", apgūstot profesiju "Programmēšanas inženieris" (2,5 gadi)

apgūt programmētāja profesiju

Iespējas:

1) Studēt profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi)

2) Studēt akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi) un turpināt studijas profesionālās maģistra studiju programmā "Informācija tehnoloģija" (2,5 gadi)

iegūt IT projektu vadītāja diplomu

Iespējas:

1) Studēt profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi) un turpināt studijas profesionālās maģistra studiju programmā "Informācija tehnoloģija", apgūstot profesiju "IT projektu vadītājs" (2,5 gadi)

2) Studēt akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi) un turpināt studijas profesionālās maģistra studiju programmā "Informācija tehnoloģija", apgūstot profesiju "IT projektu vadītājs" (2,5 gadi)

iegūt diplomu par augstāko izglītību IT jomā pēc iespējas ātrāk

Iespēja:

Studēt akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi)

iegūt grādu vai kvalifikāciju, kas saistīta ar IT lietojumiem biznesā

Iespējas:

1) Studēt profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi) un tālāk studēt Rīgas tehniskajā Universitātē inženierzinātņu maģistra studiju programmā "Biznesa informātika"

2) Studēt akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi) un tālāk studēt Rīgas tehniskajā Universitātē inženierzinātņu maģistra studiju programmā "Biznesa informātika"

3) Studēt akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes" (3 gadi) vai profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģija" (4 gadi) un turpināt studijas maģistrantūrā, apgūstot sistēmanalītiķa profesiju.


Profesiju apraksti

Programmētājs

Programmētājs strādā organizācijās, kurās veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu. Programmētājs spēj izstrādāt programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, spēj organizēt un vadīt programmētāju darba grupu, kā arī sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.

"No profesijas "Programmētājs" standarta (PS 0001)".

Programmēšanas inženieris

Programmēšanas inženieris strādā organizācijās, kuras veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu. Programmēšanas inženieris spēj izstrādāt programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, spēj organizēt un vadīt programmētāju darba grupu, kā arī sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.

"No profesijas "Programmēšanas inženieris" standarta (PS 0227)".

Sistēmanalītiķis

Sistēmanalītiķis strādā organizācijās, kurās veic programmatūras izstrādi. Sistēmanalītiķis biznesprocesu analīzes rezultātā izstrādā prasības IT risinājumam un piedalās šo risinājumu attīstīšanā. Sistēmanalītiķis spēj izstrādāt sistēmas prasības atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, spēj organizēt un vadīt sistēmanalītiķu darba grupu, kā arī sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.

"No profesijas "Sistēmanalītiķis" standarta (PS 0067)".

Programmatūras testētājs

Testētājs strādā organizācijās, kurās veic programmatūras izstrādi. Tā pamatuzdevums ir plānot, sagatavot un veikt programmatūras īpašību pārbaudi, analizēt rezultātus un dokumentēt reālo stāvokli un tā atbilstību iedomātajām un definētajām prasībām.

"No profesijas "Testētājs" standarta (PS 0169)".

Datortīklu administrators

Datorsistēmu un datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Administrators spēj konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus, spēj nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem kā arī dokumentēt informācijas tehnoloģiju infrastruktūru.

"No profesijas "Datorsistēmu un datortīklu administrators" standarta (PS 0055)".

IT projektu vadītājs

Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs plāno, organizē un kontrolē programmatūras izstrādes, ieviešanas, uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas konsultāciju vai informācijas sistēmu audita projektus atbilstoši nozares standartiem un kvalitātes prasībām, lai apmierinātu pasūtītāja vajadzības.

"No profesijas "Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs" standarta (PS 0170)".

Datorsistēmu administrators

Datorsistēmu un datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Administrators spēj konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus, spēj nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem kā arī dokumentēt informācijas tehnoloģiju infrastruktūru.

"No profesijas "Datorsistēmu un datortīklu administrators" standarta (PS 0055)".

Informācijas vadības speciālists

 

Datorsistēmu tehniķis

Datorsistēmu tehniķis strādā mazās organizācijās vai pie individuāliem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi pārvalda biroja lietojumprogrammas dokumentu, aprēķinu tabulu, prezentāciju sagatavošanai un datorlietotāja darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.

"No profesijas "Datorsistēmu tehniķis" standarta (PS 0122)".

Informātikas skolotājs

 

 

Situācijas un risinājumi

Man ir Latvijas Universitātē iegūts datorzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds, esmu atradis iespēju veidot savu profesionālo karjeru Liepājā, taču vēlos turpināt studijas, lai iegūtu maģistra grādu IT jomā

LiepU profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” var iestāties ar jebkurā Latvijas vai Eiropas Savienības augstskolā iegūtu bakalaura grādu datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijās. Studiju ilgums – 2,5 gadi

Man ir Ventspils Augstskolā iegūts datorzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds, esmu atradis iespēju veidot savu profesionālo karjeru Liepājā, taču vēlos turpināt studijas, lai iegūtu maģistra grādu IT jomā

LiepU profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” var iestāties ar jebkurā Latvijas vai Eiropas Savienības augstskolā iegūtu bakalaura grādu datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijās. Studiju ilgums – 2,5 gadi

Man ir Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās, esmu atradis iespēju veidot savu profesionālo karjeru Liepājā, taču vēlos turpināt studijas, lai iegūtu maģistra grādu IT jomā

LiepU profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” var iestāties ar jebkurā Latvijas vai Eiropas Savienības augstskolā iegūtu bakalaura grādu datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijās. Studiju ilgums – 2,5 gadi

Man ir datorzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds, taču vēlos iegūt arī profesionālo izglītību IT jomā

LiepU profesionālā maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” beidzēji iegūst profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā un vienu no profesijām – „Programmēšanas inženieris” vai „IT projektu vadītājs” (profesijas izvēle jānorāda iestājoties studiju programmā). Studiju ilgums – 2,5 gadi

Man ir matemātikas bakalaura grāds, taču vēlos iegūt grādu vai profesiju arī informācijas tehnoloģijās

Matemātikas bakalauri (un personas, kurām ir otrā līmeņa augstākā izglītība matemātikā) var studēt LiepU profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”. Studiju ilgums – 3 gadi (nevis 2,5 gadi, kā tas ir datorzinātņu bakalauriem). Absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā un profesiju „IT projektu vadītājs”.

Man ir fizikas bakalaura grāds, taču vēlos iegūt grādu vai profesiju arī informācijas tehnoloģijās

Fizikas bakalauri (un personas, kurām ir otrā līmeņa augstākā izglītība fizikā) var studēt LiepU profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”.  Studiju ilgums – 3 gadi (nevis 2,5 gadi, kā tas ir datorzinātņu bakalauriem). Absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā un profesiju „IT projektu vadītājs”.

Man ir informātikas skolotāja diploms, vēlos iegūt maģistra grādu informācijas tehnoloģijās

Lai iegūtu atbildi uz šo jautājumu, Jums LiepU Dabas un sociālo zinātņu dekanātā jāiesniedz akadēmiskā izziņa iepriekšējām studijām (atzīmju izraksts). Tā darbinieki novērtēs apgūto kursu atbilstību datorzinātņu bakalaura standarta prasībā. Pozitīva vērtējuma gadījumā Jums ir iespējas studēt profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”. Studiju ilgums – 2,5 vai 3 gadi (atkarībā no novērtējuma).

Man ir inženiera diploms, vēlos iegūt maģistra grādu informācijas tehnoloģijās

Lai iegūtu atbildi uz šo jautājumu, Jums LiepU Dabas un sociālo zinātņu dekanātā jāiesniedz akadēmiskā izziņa iepriekšējām studijām (atzīmju izraksts). Tā darbinieki novērtēs apgūto kursu atbilstību datorzinātņu bakalaura standarta prasībā. Pozitīva vērtējuma gadījumā Jums ir iespējas studēt profesionālā maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”. Studiju ilgums – 2,5 vai 3 gadi (atkarībā no novērtējuma).

Vēlos iegūt bakalaura grādu datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijās kādā no Rīgas augstskolām, taču šaubos, vai varu šobrīd savu izvēli īstenot finansiālu apstākļu dēļ

Iesakām „startēt” LiepU akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Datorzinātnes” vai profesionālā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”. Pēc pirmā vai otā studiju gada pastāv iespēja pāriet uz citu augstskolu.

Problēma. 1) Pēc pāriešanas pirmo semestri jaunajā augstskolā noteikti jārēķinās ar papildus studiju slodzi, lai apgūtu studiju kursus, kas jaunajā augstskolā apgūti iepriekšējos semestros; 2) pārejot uz citu augstskolu, netiek garantētas valsts budžeta apmaksātas studijas

Man ir programmētāja diploms (pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība), vēlos iegūt bakalaura grādu

IT koledžas studiju programmu beidzējiem pastāv iespēja uzsākt studijas akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Datorzinātnes” no otrā studiju gada. Lai to izdarītu, līdz 1.septembrim (ne obligāta uzņemšanas laikā) LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātes dekanātā jāiesniedz iesniegums un izglītības dokumentu kopijas.

Man ir datorsistēmu un datortīklu administratora diploms (pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība), vēlos iegūt bakalaura grādu

IT koledžas studiju programmu beidzējiem pastāv iespēja uzsākt studijas akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Datorzinātnes” no otrā studiju gada. Lai to izdarītu, līdz 1.septembrim (ne obligāta uzņemšanas laikā) LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātes dekanātā jāiesniedz iesniegums un izglītības dokumentu kopijas.

Man ir vidējā izglītība, vēlos iegūt IT maģistra grādu kādā no Rīgas augstskolām, taču nevēlos 5-6 gadus pavadīt Rīgā

Šajā gadījumā bakalaura grādu var iegūt LiepU akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Datorzinātnes” (studiju ilgums – 3 gadi) vai profesionālā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” (studiju ilgums – 4 gadi). Pēc bakalaura grāda ieguves, studijas var iestāties  jebkuras Latvijas vai Eiropas Savienības augstskolas  IT maģistra studiju programmā.

Man ir programmētāja diploms (pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība), vēlos iegūt bakalaura grādu

IT koledžas studiju programmu beidzējiem pastāv iespēja uzsākt studijas akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Datorzinātnes” no otrā studiju gada. Lai to izdarītu, līdz 1.septembrim (ne obligāta uzņemšanas laikā) LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātes dekanātā jāiesniedz iesniegums un izglītības dokumentu kopijas.

Man ir datordizainera profesija, un es vēlos iegūt IT maģistra grādu

Diemžēl LiepU profesionālā maģistra studiju programmā ar datordizainera diplomu iestāties nevar. Taču pastāv iespēja studēt profesionālā maģistra studiju programmā „Māksla” vai akadēmiskā maģistra studiju programmā „Jauno mediju māksla”